Stredná odborná škola, Svätoplukova 2, Bratislava

Stredná odborná škola, Svätoplukova 2, Bratislava

Svätoplukova 2
82108 Bratislava
IČO: 17053871

Informácie o inštitúcii Stredná odborná škola, Svätoplukova 2, Bratislava

Základné informácie

 

Stredná odborná škola, Svätoplukova 2, v Bratislave , pripravuje a vychováva dievčatá aj chlapcov pre  zaujímavé profesie  podľa nových školských vzdelávacích programov, a to pre 4- ročný študijný odbor kozmetik, 4-ročný študijný  odbor kaderník – vizážista, 4-ročný študijný  odbor telová kozmetika, 3-ročný učebný odbor kaderník, manikér- pedikér, 2-ročné nadstavbové štúdium vlasová kozmetika a nadstavbové štúdium starostlivosť o ruky a nohy ,2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium kozmetik.
Snahou SOŠ je vytvárať  moderné školské  prostredie. Súčasné materiálno- technické vybavenie školy je na teoretickom  aj odbornom vyučovaní  veľmi dobré. Triedy na teoretickom vyučovaní sú vybavené moderným nábytkom, žiakom sú k dispozícii  2 učebne výpočtovej techniky s pripojením na internet,  jazyková učebňa pre anglický a nemecký jazyk,  učebňa etickej a náboženskej výchovy. Žiaci môžu využívať telocvičňu,  posilňovňu a   školskú knižnicu, ktorá je vybavená novými knihami z odbornej aj krásnej literatúry a počítačom. Na praktickom vyučovaní školské salóny a prevádzky disponujú modernými prístrojmi a zariadeniami. Sú navštevované veľkým počtom zákazníkov  mesta Bratislavy a okolia, ktorí sú s kaderníckymi, kozmetickými, manikérskymi- pedikérskymi službami našich žiakov veľmi spokojní.
 Žiaci našej školy sa pravidelne zúčastňujú medzinárodných a celoslovenských výstav a súťaží, kde úspešne reprezentujú našu školu. V posledných rokoch získali celý rad popredných úspechov a ocenení vo svojom odbore.
Škola je od roku 2007 certifikovaná medzinárodnou spoločnosťou  International Education Society so sídlom v  Londýne.Naši  absolventi získajú celosvetovo uznávaný medzinárodný certifikát vzdelania IES. Súčasný rating školy je stupeň "BB"-t.j. kvalitná inštitúcia na veľmi dobrej profesionálnej úrovni.
Veľa nových poznatkov, pracovných techník a nápadov získajú  naši žiaci z odborných exkurzií v zahraničí, napríklad z Francúzska, Talianska, Česka, Španielska.
Žiakom škola poskytuje  ubytovanie v Školskom internáte priamo v budove SOŠ. K dispozícii je aj školská jedáleň a školský bufet.
Kvalifikovaní  pedagógovia, učitelia a majstri odborného výcviku vychovávajú z našich žiakov profesionálnych odborníkov, ktorí  sa budú vedieť  úspešne uplatniť  vo svojej profesii nielen doma ale aj v zahraničí.

 

Denné štúdium

 

K R I T É R I Á:

 

 

Externé štúdium

 

K R I T É R I Á:

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

Vedenie

Ing. Ľubica Hegerová
riaditeľka
tel: 02/55 42 16 14, mob. 0911 29 15 41
e-mail: hegerova@beautycare-study.sk

Margita Žemberová
sekretárka riaditeľky
tel/FAX : 02/50 26 16 51, 02/55 42 16 14
e-mail: office@beautycare-study.sk

Erika Pappová

študijná referentka
tel: 02/55 56 34 19, 02/ 50 26 16 57
e-mail: pappova@beautycare-study.sk

Anna Huráková
ekonómka
tel: 02/55 57 17 06, mobil: 0911 444 653
e-mail: hurakova@beautycare-study.sk

Kde nás nájdete?

Zobrazit